برچسب: Priority Field

آشنایی با DNS سرور و رکورد های آن

همه وب سایت های که در اینترنت بار گذاری میشوند باید به غیر از نام دارای یک ادرس اپی باشند...