برچسب: ChatGPT

ChatGPT چیست؟

ChatGPT چیست؟ ChatGPT (چت جی پی تی)، این روزها خیلی این کلمه به گوش شنیده میشود. به راستی ChatGPT چیست؟...

هوش مصنوعی از نظر بیل گیتس

هوش مصنوعی یکی از فناوری های جدید حوزه فناوری اطلاعات است که تازه گی ها بسیار پیشرفته تر و دقیق...