برچسب: تعریف و مفهوم استارتاپ

از مفهوم تا اجرا استارتاپ (2)

چه وقتی یک شرکت دیگر استارتاپ نیست؟! با دقت به استارتاپ های بزرگ دنیا مانند شرکت هایی مثل : گوگل...

از مفهوم تا اجرای استارتاپ

تعریف و مفهوم استارتاپ منابع مختلف تعریف هایی برای استارتاپ کرده اند که می توان با یک سرچ ساده توضیحات...