برچسب: اینترنت اشیا

لای فای چیست و چه تفاوتی با وای فای دارد؟

وای فای(WiFi) مخفف Wireless Fidelity و لای فای(Li_Fi)مخفف Light Fidelity است.کارکرد Li_Fi و وای فای بدین گونه است که Li_Fi داده...