برچسب: استارت

از مفهوم تا اجرا استارتاپ (2)

چه وقتی یک شرکت دیگر استارتاپ نیست؟! با دقت به استارتاپ های بزرگ دنیا مانند شرکت هایی مثل : گوگل...