دسته: آیفون

هوش مصنوعی از نظر بیل گیتس

هوش مصنوعی یکی از فناوری های جدید حوزه فناوری اطلاعات است که تازه گی ها بسیار پیشرفته تر و دقیق...

اپل در آینده : انسان و ماشین ها

نتایج پیشرفت علمی می تواند به جای ایجاد امید ترسناک باشد! پس از شروع  ویروس همه گیر کرونا ( کویید...