در شرایط فعلی و رقابتی که وجود داره ، افراد به دنبال ول بیشتر  از طریق کار کمتر هستند فکر کنید اگه یکی از 4 تماس تلفنی برای فروش به فروش منجر شود آن وقت برای دو برابر کردن فروش تعداد تماس ها را باید 2 برابر کرد اگر از هر 10 کلیک بر روی آیتم تبلیغی ، یکی به درخواست منجر شود تنها راه افزایش فروش تعداد کلیک بیشتر هستش
نکته » استفاده ار منابع بیشتر = موفقیت بیشتر
اگر هزینه فروش از سود حاصل از اون فروش تامین نشه مدل با شکست مواجه میشود
راه فروشت رو پیدا کن ، این مدلی هم توی زمان صرفه جویی کردین و هم در هزینه ها و هم سود بیشتری را کسب کرده اید .