نمایشگاه جیتکس

نمایشگاه جیتکس، یا به عبارت کاملتر “نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات خلیج فارس”، یکی از بزرگترین و معتبرترین رویدادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه خاورمیانه و جهان است. این نمایشگاه سالانه در شهر دبی، امارات متحده عربی برگزار می‌شود.

نمایشگاه جیتکس به‌عنوان یک سازنده پل های ارتباطی بین اپراتورها، تولیدکنندگان، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و کسانی که به دنبال خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، شناخته می‌شود. در این نمایشگاه، شرکت‌ها می‌توانند نوآوری‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات خود را به نمایش بگذارند، محصولات و خدمات جدید خود را معرفی کنند و ارتباطات تجاری را ارتقا دهند.

نمایشگاه جی تکس

جیتکس محلی برای پیشنهادات تجاری، معرفی تکنولوژی‌های جدید، بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات فناوری است. همچنین، در طول نمایشگاه، انجمن‌های صنعتی، وبینارها، کنفرانس‌ها و دستگاه‌های رویداد فراگیری سودمند در دسترس هستند.

در نمایشگاه جیتکس شاهد حضور بزرگان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، استارتاپ‌ها، نوآوران و کارآفرینان هستید. این نمایشگاه به عنوان یک پل عظیم برای کسب و کارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به دنبال یافتن فرصت‌های همکاری، جذب سرمایه و افزایش شبکه روابط است.

تحلیل و گزارش نمایشگاه جیتکس 2023

اقدامات قبل از سفر

و برای برنامه ریزی بازدید مناسب از نمایشگاه جیتکس ۲۰۲۳ در مرحله اول تعدادی از عناوین Trendها Buzzword هایی که میتوانستند در جستجوی غرفه های حوزه هوش مصنوعی موثر باشند، انتخاب گردید.

گزارش و تحلیل بازدید از نمایشگاه جیتکس ii2023

برای برنامه ریزی بازدید مناسب از نمایشگاه جیتکس ،2023 در مرحله اول تعدادی ازعناوین Trendها و Buzzword هایی که می توانستند در جستجوی غرفه های حوزه هوش مصنوعی موثر باشند، انتخاب گردید.

 

در مرحله بعد، سناریوهای گفتگوی مناسب، انتخاب و آمادگی ذهنی برای رفتارهای صنفی دسته بندی شد.

  • فهم نحوه تجاری سازی (مدل بیزینس، تعامالت و کسب درآمد ) حوزه های نوظهور هوش مصنوعی
  • همکاری و ایجاد Venture Joint در ارائه خدمات و سرویس AI
  • بررسی نحوه اخذ یا اعطای نمایندگی
  • جذب سرمایه و سرمایه گذاری
  • Outsourcing
در مرحله بعدی تعدادی از شرکت های حاضر در نمایشگاه را با توجه به اطالعات اعالمی ایشان (در سایت جیتکس ) و سایت خود شرکت ها، انتخاب و بر اساس سالنها دسته بندی کردیم. (حدودًا 50 غرفه)

سالن 1:

Unblock – automated question answering based on GPT (Stand No – H1-C22G, Hall No – Hall 1)

سالن 2:

Gupshup – AI assistant & chatbot – online payment & ordering (Stand No – CC2-14, Hall No – Concourse 2)

 سالن 4:

Vast – Data Fabric Platform – (Stand No- H4-A40, Hall No- Hall 4)

 سالن 7:

ELITMIND MIDDLE EAST – Power BI/AI/ Data Lake – (Stand No- H7-D1-MS20, Hall No- Hall 7)

 سالن 9:

Writewiz – branding & marketing with NLG (Stand No – H9-25, Hall No – Hall 9)

Respond.io – Conversational AI – (Stand No- H9-A30, Hall No- Hall 9)

 سالن 10:

Royal Cyber – AI Assistant/Semantic Search/Recommendation – (Stand No- H10-6, Hall No- Hall 10)

Zoi – Cloud Migration – (Stand No- H10-3, Hall No- Hall 10)

 سالن 13:

GoChat247 – Chatbot/Sentiment Analysis – (Stand No- H13-B45, Hall No- Hall 13)

 سالن 14:

HudHud – Conversational AI – LLM- online ordering (Stand No – H14-H10, Hall No – Hall 14)

Kloudspot Najtech – Digital Twin – (Stand No – H14-F43, Hall No – Hall 14)

سالن 15:

Botminds – Data Capture/Seach/analyze with Generative AI – (Stand No- H15-D30-17, Hall No- Hall 15)

Pioneers – Condition Monitoring/Forecasting/Produce Oil & Gas Equipment – (Stand No- H15-E1-8, Hall No- Hall 15)

SoDa – BI/Datawarehouse/AI/Data Governance – (Stand No – H15-E1-12, Hall No – Hall 15)

B2Metric – Data Analytics (Churn, Fraud, …) – (Stand No- H15-D42, Hall No- Hall 15)

سالن 23:

NeevCloud – Cloud GPU Clustering – (Stand No- H23-A10.13, Hall No- Hall 23)

سالن 24:

MetaDialog – Customized LLM & AI-based Customer Support – (Stand No- H24-A25, Hall No- Hall 24)

Oregon Systems – IT & OT Cyber Security – (Stand No – H24-C20, Hall No – Hall 24) 3

 “Northstar” Locations:

سالن 2:

Inference Labs – NLP solutions (Stand No – H2 -C12, Hall No – Hall 2)

FutureMain Co – PdM – (Stand No – H2-F40, Hall No – Hall 2) • Nearthlab – Industrial Drones (UAV) – (Stand No- H2-F20, Hall No- Hall 2)

Mobilint – NPU (neural processing unit) producer – (Stand No – H2-E20, Hall No – Hall 2)

سالن 3:

Meanify – Arabic Speech & NLP APIs – (Stand No – H3-B07, Hall No – Hall 3)

Flybotix – Industrial Drones (UAV) – (Stand No – H3-02, Hall No – Hall 3)

سالن 4:

SigmaAI – NLP and LLM Finetuning – (Stand No – H4-B20, Hall No – Hall 4)

Digital First – Create Marketing Plans – (Stand No – H4-E13, H4-E16, Hall No – Hall 4)

EdgeMind – Deploy AI on Edge – (Stand No – H4-A08, Hall No – Hall 4)

Aision – AI Driven Art – (Stand No – H4-B23, Hall No – Hall 4)

Optime AI – AI Based Dispatching and Route Optimization – (Stand No – H4-B27, Hall No – Hall 4)

سالن 5:

ZeroBot – voice-enabled chatbot (Stand No – H5-E48, Hall No – Hall 5)

Machine Learning 1 Limited – finetune LLM and GPT for Arabic – (Stand No- H5-B13, Hall No- Hall 5)

TOKEE AI – Thumbnail & Title generation for youtube videos – (Stand No- H5-A41, Hall No- Hall 5)

AIMedic – Healthcare – (Stand No – H5-D12, Hall No – Hall 5)

BehfaLab – Process Mining – (Stand No – H5-D02, Hall No – Hall 5)

Behpouyan Amin Montazer – PdM – (Stand No – H5-D26, Hall No – Hall 5)

Dori – online shopping – (Stand No – H5-D45, H5-D46, Hall No – Hall 5)

Fanavar Fartak Espadana – PdM – (Stand No – H5-D42, Hall No – Hall 5)

Helma Data Analysis – Data Science – (Stand No – H5-D44, Hall No – Hall 5)

Inomax accelerator – (Stand No – TBC, Hall No – Hall 5)

ViraTak Telecom (Cloudifarm) – IOT and Cloud – (Stand No – H5-D22, Hall No – Hall 5)

World Market Business Co (Nirooban) – optimizing energy – (Stand No – H5-D04, Hall No – Hall 5) Hall 6: • Fiber Work – Fiber Optic Data Gathering – (Stand No – H6-B30, Hall No – Hall 6)

سالن 9:

Intangles – PdM – (Stand No – H9-D41, Hall No – Hall 9)

“Future Urbanism” Locations:

سالن 29:

BEHPAYA – BI (Stand No – H29-F30Q, Hall No – Hall 29)

Didban Fanavary Rahbordy Arad – Smart City – (Stand No – H29-F30N, Hall No – Hall 29)

Moj Ayande Farafan – Network Optimization – (Stand No – H29-F30J, Hall No – Hall 29) 4

“Gitex Impact” Locations:

سالن 27:

Volar Alta – Industrial Drones (UAV) – (Stand No- H27-S03, Hall No- Hall 27)

 “Global Dev Slam” Locations:

سالن 26:

ZWAG – Conversational AI – (Stand No – P49-A, Hall No – Hall 26) • Zehntech – Data Analytics – (Stand No – H26-2A, Hall No – Hall 26) “Fintech Surge” Locations: Hall 7: • SYNDATA – Synthetic Data Generation – (Stand No- H7-C37, Hall No- Hall 7)

“Fintech Surge” Locations:

سالن 7:

SYNDATA – Synthetic Data Generation – (Stand No- H7-C37, Hall No- Hall 7)

نمایشگاه جیتکس

در مرحله بعد - برخی موارد حاشیه ای که ارزش اطلاع رسانی دارد :

این موارد جهت مقایسه جایگاه و نتایج ملی کشور عزیزمان در حوزه هوش مصنوعی، با سایر کشورهای همسایه ارائه می شود. امیداست در نمایشگاه های الکامپ، بتوانیم مواردی مشابهی را داشته باشیم.

فراخوان برای قانون گذاری در حوزه هوش مصنوعی: عمر سلطان، وزیر هوش مصنوعی امارات متحده عربی، درباره نیاز فوری به قانون گذاری و حکمرانی در حوزه هوش مصنوعی سخنرانی کرد. تاکید او بر در نظر گرفتن مسائل اخالقی برای تصمیم گیری های اتخاذ شده توسط هوش مصنوعی، مخصوصًا در بخش سالح های هوشمند بود. عمر سلطان پیشنهاد طرح قانونی در سطح بینالمللی مانند کنوانسیون ژنو برای استفاده اخالقی از هوش مصنوعی را ارائه کرد.

 • راه اندازی پلتفرم42Core:  پلتفرم 42Core که زیرمجموعه ای از هلدینگ فناوری 42G مستقر در امارات است، در حوزه هوش مصنوعی سازمانی، هوش مصنوعی مولد، ارائه زیرساخت ابری برای هوش مصنوعی و خدمات رسانی در حوزه دولت دیجیتال فعالیت می کند. 

این پلتفرم با دارا بودن 4 ابررایانه مخصوص هوش مصنوعی، بیش از 300 مقاله و حق اختراع، بیش از 500 مشتری فعال در منطقه و بیش از 1500 متخصص هوش مصنوعی برای حضور پرقدرت در بازار هوش مصنوعی خاورمیانه و شمال آفریقا آماده شده است. همچنین 42Core موفق به تولید پیشرفته ترین LLM عربی در دنیا به نام Jais کرده است که با استفاده از ابررایانه اختصاصی خود به نام 1 Galaxy Condor آموزش داده شده است.)البته که در ابتدای راه هستند.

 • انقلابی در خدمات دولتی با پروژه Companion Citizen: دولت امارات با همکاری دو شرکت Microsoft و kagool از طرح Companion Citizen رونمایی کرد. هدف از این طرح آسان سازی خدمات و فرآیندهای دولتی مانند: تمدید گواهینامه رانندگی، اقدام برای اخذ ویزای طالیی امارات، پرداخت جریمه ها و … به کمک هوش مصنوعی است. 

این رویکرد به افراد این امکان را می دهد که بدون مراجعه به دفاتر خدمات دولتی، با استفاده از زبان محلی خود، از این امکانات بهره مند شوند. این پروژه در نهایت منجر به کاهش شدید بروکراسی اداری و افزایش سرعت و کیفیت خدمات دهی دولتی می شود.

رویداد GITEX در اروپا و آفریقا: بعد از تایید برگزاری رویداد GITEX در کشور مراکش در شمال آفریقا، خبر برگزاری رویداد اروپایی GITEX توسط شیخ محمدبنراشد، حاکم دبی اعالم شد. برنامه ریزی برای برگزاری نسخه اروپایی GITEX در سال 2025 در حال انجام است. محل برگزاری این رویداد در شهر برلین در کشور آلمان خواهد بود. رویداد GITEX آفریقا در تاریخ 19 تا 21 اردیبهشت 1403 در مراکش برگزار می شود.

 • پلیس مجازی در دبی: با کمک هوش مصنوعی، افسر مجازیپلیس به نام Amna به زودی کار خود را در شهر دبی آغاز می کند. 

این افسر پلیس با استفاده از دو زبان عربی و انگلیسی توانایی برقراری ارتباط با شهروندان را دارد و قرار است در مواردی مانند گزارش جرایم و حوادث، راهنمایی به افراد در پرداخت جریمه ها و پاسخگویی به سواالت شهروندان خدمات رسانی خود را آغاز کند.

 • پرداخت هوشمند هزینه های حمل ونقل عمومی: سازمان حمل ونقل و راهداری دبی، با به کارگیری فناوری های تشخیص چهره مبتنی بر هوش مصنوعی، نیاز به پرداخت فیزیکی هزینه های حمل و نقل عمومی توسط شهروندان را از بین می برد.

بهبود کیفیت آموزش با هوش مصنوعی: به گفته وزیر آموزش و تحقیقات کشور استونی، این کشور بیشترین نرخ رشد هوش مصنوعی در حوزه آموزش و پرورش را ثبت کرده است (سالیانه بین 30 تا 50 درصد). تمرکز استارتاپ های این حوزه در بهره گیری از هوش مصنوعی مولد، و شخصی سازی فرآیند آموزش را برای کودکان بوده و راهکارهایی برای رفع نقاط ضعف هر دانش آموز ارائه می کنند.

نمایشگاه جی تکس

 • استفاده از ربات های هوشمند در بخش کشاورزی: سازمان مخابرات و دولت دیجیتال کشور امارات از آینده صنعت کشاورزی با استفاده از ربات های هوشمند کشاورز رونمایی کردند . با تلفیق تکنولوژی های رباتیک و هوش مصنوعی، این ربات ها قادرند تا به صورت خودکار و هوشمند عملیات های مرتبط با کاشت، پرورش و برداشت محصوالت را انجام دهند. این ربات ها با به کارگیری سنسورهای پیشرفته خود، به طور مداوم وضعیت خاک را زیر نظر گرفته و استفاده از منابع مانند آب، کود را بهینه سازی کرده و استفاده از مواد شیمیایی را به حداقل می رسانند.

گردشگری مجازی: سازمان آثار باستانی الشارقه از پروژه متاورس خود رونمایی کرد. این پروژه به افراد این امکان را می دهد که با کمک واقعیت مجازی و هوش مصنوعی، بدون نیاز به حضور فیزیکی و به صورت کام ًال تعاملی، از منابع دیدنی و تاریخی امارات بازدید کنند. طبق برآورد موسسه مکنزی، پتانسیل بازار گردشگری مجازی تا سال 2030 به بیش از 20 میلیارد دالر خواهد رسید.

اکوسیستم کارآفرینی جدید در دبی: هاب تکنولوژی “شهر اینترنتی دبی” با عقد قراردادی استراتژیک با موسسه Entrepreneurship German آلمان، بستر کارآفرینی جدیدی در دبی راه اندازی می کند. در این بستر، استارتاپ های آلمانی برای استقرار در دبی حمایت می شوند. همچنین داده های مورد نیاز، بینش ها و منابع مورد نیاز به این استارتاپ ها جهت توسعه فناوری های خود و گسترش بازار به کشورهای دیگر منطقه MENA داده می شود.

همکاری هلدینگ 42G با AI Open: در GITEX قرارداد همکاری بین هلدینگ فناوری-محور 42G و شرکت AI Open برای گسترش بازار در کشورهای منطقه خاورمیانه منعقد شد. در این قرارداد، تمرکز بر استفاده از فناوری هوش مصنوعی مولد شرکت AI Open در کاربردهایی که هلدینگ 42G در آن تخصص دارد مانند حوزه های مالی، انرژی، بهداشت و درمان و خدمات عمومی دولتی است

•پروژه رادار اجتماعی: سازمان توسعه اجتماعی که مسئول سیاست گذاری در حوزه شبکه های اجتماعی در ابوظبی است، از پروژه رادار اجتماعی (Radar Social )خود در GITEX پرده برداری کرد. این پروژه با جمعآوری داده های کاربران پلتفرم های مجازی، به مانیتورینگ و درک بهتر دیدگاه ها درباره ابوظبی می پردازد. هدف اصلی این پروژه شناسایی چالش های اجتماعی در کشور امارات و گزارش آن ها به نهادهای مربوطه جهت اتخاذ تصمیم های آگاهانه و اقدامات پیشگیرانه است.