با توجه به فیلترینگ گسترده پلتفرم های بین المللی بار دیگر صحبت از اینترنت طبقاتی شده است . حالا میخواهیم در این مقاله به بررسی این موضوع یعنی اینترنت طبقاتی بپردازیم و نقاط قوت و ضعف این موضوع را بررسی کنیم . در ادامه با امین رایان همراه باشید

اینترنت طبقاتی چیست ؟

اینترنت طبقاتی به معنای دسترسی قشر خاصی از مردم ( این قشر میتوانند جامعه مهندسین ، اساتید ، دانشجویان و یا هر قشر دیگری باشند ) به سرعت و حجم بیشتر جهت استفاده از اینترنت هستند . و حتی دسترسی آزاد به سایت هایی که سایر مردم ممکن است به شکل معمول به آن دسترسی نداشته باشند ، به عنوان مثال دانشجویان به توییتر دسترسی داشته باشند ولی سایر مردم نتوانند به آن سایت دسترسی داشته باشند

البته این موضوع جدیدی نیست و در دهه 80 نیز برای دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی اینترنت با سرعت بالاتر ارئه میشد که پس از مدتی و کارآمد نبودن این طرح ، این طرح لغو شد .

در سال 1400 نیز زمزمه هایی از بعضی از دانشجویان و خبرنگاران مبنی بر باز بودن سایت یوتیوب برای این قشر نیز شنیده شد که حتی دادستان کشور نیز به این موضوع ورود کرد و این موضوع را به کارگروه مصادیق مجرانه ارجاع داد .

عیسی زارع پور چند ماه پیش برخی از پلتفرم های فیلتر شده را برای استادان دانشگاه بدون فیلتر باز نمود

جمع بندی :
امیدواریم اینترنت طبقاتی یا اینترنت تخصصی با بررسی بیشتر و دقیق تری صورت پذیر تا خدای نکرده شکافی در جامعه ایجاد نشود و همچنین نارضایتی برخی از منتقدین هم شنیده شود و با ایجاد کارگروه های تخصصی این موضوع را بیشتر بررسی و تحلیل شود .